Jak dobrać łożysko po wymiarach

Wybór łożysk według wymiarów może na początku wydawać się zniechęcający, ale przy podstawowym zrozumieniu różnych parametrów może to być łatwy proces, który zapewni Ci wybór idealnie dopasowanego łożyska. W Uni Europejskiej wymiary łożysk są znormalizowane, a system metryczny jest ujednolicony w większości krajów, dlatego znając odpowiedni rozmiar łożyska, nie powinieneś mieć problemu z wyborem odpowiedniego egzemplarza. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak dobrać łożysko po wymiarach.

Jak zmierzyć łożysko?

Przy wyborze łożysk ważne jest, by brać pod uwagę zarówno średnicę wewnętrzną jak i zewnętrzną, oraz jego szerokość. Średnica wewnętrzna jest miarą otworu w środku łożyska, a średnica zewnętrzna jest miarą pierścienia na zewnątrz łożyska. Szerokość to maksymalna szerokość pierścieni. Wszystkie trzy wymiary muszą być wzięte pod uwagę, by zapewnić kompatybilność łożyska z wałem lub oprawą, w której będzie używane. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę nośność i dopuszczalną prędkość.

Jak odczytać wymiary łożyska?

Kiedy czytasz wymiary łożyska, ważne jest, by najpierw określić średnicę pierścienia wewnętrznego, średnicę pierścienia zewnętrznego i szerokość najszerszego pierścienia. Zazwyczaj najpierw podawana jest średnica pierścienia wewnętrznego, a następnie średnica pierścienia zewnętrznego i szerokość. Na przykład łożysko o wymiarach 12 x 24 x 6 ma średnicę wewnętrzną 12 mm, średnicę zewnętrzną 24 mm i szerokość 6 mm. Gdy już zidentyfikujesz te trzy wymiary, możesz określić typ łożyska, odwołując się do łożyska Istnieją trzy główne typy łożysk: łożyska poprzeczne, wzdłużne i skośne. Łożyska poprzeczne są przeznaczone do przenoszenia obciążeń równoległych do osi obrotu, natomiast łożyska wzdłużne mogą przenosić obciążenia prostopadłe do osi obrotu. Łożyska skośne natomiast mogą przenosić zarówno obciążenia promieniowe, jak i osiowe. Rozumiejąc, jak czytać wymiary łożysk, możesz łatwo zidentyfikować typ łożyska wymagany do danego zastosowania.

Numeracja łożysk

Systemy numeracji łożysk w Unii Europejskiej są używane do identyfikacji rozmiaru, typu i wymiarów łożyska. Numery są oparte na standardach ISO i są podzielone na cztery kategorie: identyfikacja, średnica otworu, średnica zewnętrzna i szerokość. Pierwsze dwie cyfry numeru oznaczają rodzaj łożyska, a dwie ostatnie średnicę otworu. Średnicę wewnętrzną określamy wg. wzoru średnica x 0,2 przy łożyska powyżej 20mm. Na przykład łożysko o numerze 6310 będzie miało średnicę otworu 50 mm ( 50 x 0,2 = 10 ). Poza tym, że system numeracji UE pomaga określić rozmiar łożyska, można go także użyć do wskazania typu łożyska. Używając systemu numeracji łożysk UE, inżynierowie i inni specjaliści mogą szybko i łatwo zidentyfikować cechy charakterystyczne danego łożyska.


Jak widać, znając podstawy wyboru łożyska po wymiarach i odczytywania oznaczeń na łożyskach, można szybko i sprawnie znaleźć konkretny rodzaj i wielkość łożyska.